Hodowla zajęcy

W naszej hodowli stworzyliśmy optymalne warunki, które sprzyjają zarówno właściwemu rozmnażaniu zajęcy jak i późniejszemu przygotowaniu  do życia na wolności młodych osobników. Przy planowaniu hodowli wzięliśmy pod uwagę najdrobniejsze szczegóły, jak np. to żeby klatki były skierowane na południowy wschód - zające po prostu uwielbiają wygrzewać się w promieniach wschodzącego słońca.

Osiągamy sukcesy hodowlane dzięki zastosowaniu systemu klatkowo-zagrodowego. W dużych przestrzennych i dobrze nasłonecznionych klatkach mieszkają zajęcze pary. Ich młode po około czterech tygodniach przenoszone są do osobnych klatek, w których przebywają do osiągnięcia 3 miesięcy. Po tym okresie wypuszczane są pod wolierę, gdzie muszą samodzielnie zdobywać pokarm i przygotowują się do życia w warunkach naturalnych. Dopiero po kolejnych 7 tygodniach młode zające gotowe są do wypuszczenia na wolność.

Taki system gwarantuje wysoką skuteczność zasiedleń i minimalny procent strat związanych z brakiem przystosowania do warunków naturalnych.